அயோத்திதாசர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிகாலத்தில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதியிலும், இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் வாழ்ந்தவர்.

இவர் பண்டைய இலக்கிய, சமூக, சமய, வரலாற்று ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டார். அவற்றின் அடிப்படையில் புதிய சமுதாயத்தை கட்டமைக்கும் பெரும்பணியிலும் ஈடுபட்டார்.

சமத்துவம், பகுத்தறிவு ஆகிய கொள்கைகளை மக்களிடம் பரப்பியவர்கள் தந்தை பெரியாரும், அண்ணல் அம்பேத்கரும் ஆவர். இவர்களுக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் அயோத்தி தாசர் ஆவார்.

நல்ல சிந்தனை, சிறப்பான செயல், உயர்வான பேச்சு, உவப்பான எழுத்து, பாராட்டத்தக்க உழைப்பு ஆகிய ஐந்து பண்புகளையும் ஒருசேரப்பெற்ற சிந்தனையாளர்தான் அயோத்திதாசர். இவரை தந்தை என்று போற்றுவர்.

வாழ்க்கை

அயோத்திதாசர் 1854 ஆம் ஆண்டு, மே திங்கள் இருபதாம் நாள் சென்னையில் பிறந்தார். இவரது இயற்பெயர் காத்தவராயன் என்பதாகும்.

இவர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்தவராவார் என்பதால், பள்ளிப் பருவத்தில் பலவிதமான இன்னல்களுக்கு ஆளானார்.