1833, அக்டோபர், 21 – நோபல் பரிசை உருவாக்கிய ஆல்பிரட் நோபல், சுவீடனில் பிறந்தார்.

1857 – இவர், எரிவாயு மீட்டர் குறித்த கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிமை பெற்றார்.

1863 – இவர் மேலும், வெடிபொருட்கள் குறித்த ஆய்வில் ஈடுபட்டு, வெடிமருந்தை கண்டுபிடித்தார்.

1867 – ஆல்பிரட் நோபல் அவர்கள் பல முயற்சிகளுக்குப் பிறகு டைனமைட்டையும், சேஃட்டி பவுடரையும் கண்டுபிடித்தார்.

1875 – பிளாஸ்டிக் ஜெலட்டினை கண்டுபிடித்தார், மேலும் சிறிய ஆயுதங்களுக்குத் தேவைப்படும் புகை வெளியிடாத பாலிஸ்டைட் வகை கன் பவுடரையும் கண்டறிந்தார்.

இவர், போஃபர்ஸ் என்னும் பெரிய ஆயுத உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு உரிமையாளரானார். இவரது நினைவாக நோபலியம் என்று ஒரு தனிமத்திற்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இவர் சர்வதேச அளவில் 350 காப்புரிமைகளை பெற்றார்.

1896, டிசம்பர், 10 – உலகம் முழுவதும் உள்ள தலைசிறந்த விஞ்ஞானிகளை, சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிப்பதற்கு காரணமாக இருந்த ஆல்பிரட் நோபல் தனது 63 ஆவது வயதில் மறைந்தார்.