2022, அக்டோபர், 19 – வணிக நடத்தை விதிகளை மீறியதற்காக மேக் மை டிரிப் (Make My Trip), கோஐபிபோ (Goibbo) மற்றும் ஓயோ (OYO) ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் 392 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்தது இந்திய போட்டி ஆணையம்.

2022, அக்டோபர், 20 – ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் சாதனத்தின் தேடல், விளம்பரம் உட்பட பல சந்தைகளில் வர்த்தக ஆதிக்கத்தை செலுத்தும் வகையில் தவறாக பயன்படுத்தியதற்காக கூகுளுக்கு 1337.76 கோடி ரூபாய் அபராதத்தை இந்திய போட்டி ஆணையம் விதித்துள்ளது.

2022, அக்டோபர், 25 – பிளேஸ்டோர் கெள்கைகள் தொடர்பாக மேலாதிக்க நிலையை தவறாக பயன்படுத்தியதாக கூகுளுக்கு ரூ.936.55 கோடி அபராதத்தினை இந்திய போட்டி ஆணையம் விதித்தது.

இந்திய அரசு


மாநிலங்கள்


யூனியன் பிரதேசங்கள்


முக்கிய நகரங்கள்


இந்திய ஆறுகள்