சீனாவில் Xinjiang என்ற மாகாணத்தில் Komuxerik என்ற நகரத்தில் Alimihan Seyiti என்ற பெண் வசித்தார்.

இவர்தான், சீனாவிலேயே அதிக வயதானவர்.

1886 ஆம் ஆண்டு பிறந்த இவருக்கு 135 வயதாகிறது.

கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டில் சீனாவில் உயிருடன் வாழும் அதிக வயதானவர் என்ற அங்கீகாரம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் 2021, டிசம்பர், 16 – அன்று, Alimihan Seyiti இறந்தார்.

இவர், தன் வாழ்க்கையில் மூன்று நூற்றாண்டுகளை கண்டவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மிக எளிமையான வாழ்க்கை முறையை அவர் வாழ்ந்துள்ளார்.

நேரத்துக்கு உணவை சாப்பிட்டு , வெயிலில் நீண்ட நேரம் இருப்பது அலிமீகானின் வழக்கமாக இருந்துள்ளது. சில நேரங்களின் தன் கொள்ளு பேரன்களை கூட கவனித்து வந்துள்ளார்.

Komuxerik நகரத்தில் 90 வயதுக்கு மேல் ஏராளமான முதியவர்கள் வசிக்கிறார்கள்.

இதனால், இந்த நகரத்துக்கு ‘longevity town என்ற செல்லப் பெயரும் உண்டு.

முதியவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய அரசு தனி அதிகாரிகளையும் நியமித்துள்ளது.