சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம்

2021, நவம்பர், 12 – அன்று, சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்துக்கு SpaceX விண்கலம் மூலமாக இந்தியவளியைச் சேர்ந்த ராஜா சாரி என்பவர் சென்றார்.