சர் ஆர்தர் காட்டன் (15, மே, 1803 – 24, ஜூலை, 1899)

இந்திய நீர்பாசனத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் சர் ஆர்தர் காட்டன் ஆவர்.

இவர் ஒரு ஆங்கிலேயப் பொறியாளர் ஆவார். இவர் பல ஆண்டுகாலம் கல்லணையை ஆராய்தார்.

கல்லணை பல ஆண்டு காலம் மணல் மேடாகி நீரோட்டம் தடைபட்டது. ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டம் தொடர்ச்சியாக வெள்ளத்தாலும் வறட்சியாலும் வளமை குன்றியது.

இந்தச் சூழலில் 1829 இல் காவிரிப் பாசனப் பகுதிக்கு தனிப் பொறுப்பாளராக ஆங்கிலேய அரசால் சர் ஆர்தர் காட்டன் நியமிக்கப்பட்டார்.

இவர்தான் பயனற்று இருந்த கல்லணையைச் சிறு சிறு பகுதிகளாய்ப் பிரித்து மணல் போக்கிகளை அமைத்தார்.

அப்போது, கல்லணைக்கு அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தை ஆராய்ந்த அவர் பழந்தமிழரின் அணை கட்டும் திறனையும், பாசன மேலாண்மையையும், உலகுக்கு எடுத்துக் கூறினார்.

கல்லணைக்கு கிராண்ட் அணைக்கட் என்ற பெயரையும் சூட்டினார்.

மேலும், கல்லணையின் கட்டுமான உத்தியைக் கொண்டுதான் 1873 ஆம் ஆண்டு கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே தௌலீஸ்வரம் அணையைக் கட்டினார்.