சிறிமாவோ ரத்வத்தை டயஸ் பண்டாரநாயக்கா ( ஏப்ரல், 17, 1916 – அக்டோபர், 17, 2000 இலங்கையின் ஓர் அரசியல்வாதியாவார்.

சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்கா இலங்கையின் பிரதம மந்திரியாக மூன்று முறை, 1960-1965, 1970-1977 மற்றும் 1994-2000 ஆகிய காலப்பகுதிகளில் பதவியில் இருந்தவர்.

சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்கா உலகிலேயே முதலாவது பெண் பிரதமர் ஆவார்.

இலங்கை சுதந்திரக் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர்.

இவரது கணவர் மறைந்த முன்னாள் இலங்கை பிரதமர் சொலமன் பண்டாரநாயக்கா.

மகள் சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்கா இலங்கையின் நான்காவது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட சனாதிபதியாக இருந்தவர்.