சென்னையில் அமைந்துள்ள தேசிய நிறுவனங்கள்

தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம்சென்னை
தேசிய காற்றாலை தொழில்நுட்ப நிறுவனம்சென்னை
இந்திய விலங்குகள் நல வாரியம்சென்னை
ராமானுஜர் கணித ஆராய்ச்சி நிறுவனம்சென்னை
மத்திய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்சென்னை
மத்திய ஆராய்ச்சி ஆய்வகம்சென்னை
மத்திய கடல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்சென்னை
மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்சென்னை
தேசிய வழிகாட்டும் ஊடக நிறுவனம்சென்னை
பிளாஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்சென்னை
ராணுவ அதிகாரி பயிற்சிப் பள்ளிசென்னை