தலைவர்கள்சமாதியின் பெயர்
காந்திராஜ்காட்
நேருசாந்திவனம்
அம்பேத்கர்சத்யபூமி
இந்திரா காந்திசக்திஸ்தல்
ராஜிவ்காந்திவீர்பூமி
மொரார்ஜிதேசாய்அபயம்கட்
லால்பகதூர் சாஸ்திரிவிஜய்காட்
சரண்சிங்கிசான்காட்
குல்சாரிலால் நந்தாநாராயண்கட்
ஜெகசீவன்ராம்சமதாஸ்தல்