தவளை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்த ஒருவன் “தாவு”என்று சொன்னால் தாவும்படி பழக்கியிருந்தான்.

ஓர் காலை வெட்டி விட்டு “தாவு”என்றான்.தாவியது.
இரண்டாம் காலை வெட்டி விட்டு”தாவு”என்றான்.வலியோடு தாவியது.

மூன்றாம் காலை எடுத்தும் மிகுந்த வலியோடு ஒற்றைக் காலால் தாவியது.

நான்காம் காலையும் வெட்டி விட்டு “தாவு”என்றான்.நகர முடியாமல் பரிதாபமாய் படுத்தது.
மறுபடி தாவச் சொல்லி கத்திக் கொண்டேயிருந்தான்.
அதனிடமிருந்து அசைவேயில்லை!

ஆராய்ச்சி முடிவை இப்படி எழுதினான்- “நான்கு கால்களையும் எடுத்து விட்டால் தவளைக்கு காது கேட்காது”

இப்படி தான் சிலரின் புரிதல்களும் உள்ளது