2022, ஜூலை, 15 – தென்கொரியாவில் நடைபெற்ற ISSF உலகக் கோப்பைத் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் இந்தியா 3 தங்கம், 4 வெள்ளி, 1 வெண்களம் என 8 பதக்கங்களைப் பெற்று பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது.