பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்கள் புதுச்சேரியில் பிறந்தார்.

புதுச்சேரி ஒரு யூனியன் பிரதேசம் ஆகும்.

2016 ஆம் ஆண்டு மே 29 – ல் கிரண் பேடி புதுச்சேரி மாநில துணைநிலை ஆளுநராகப் பொறுப்பேற்றார்.