மொழிமொத்த எழுத்துகள்
தமிழ்247
ஆங்கிலம்26
சீன மொழி3000 – 6000
ஹிந்தி52
ஸ்பானிஷ்33
பிரெஞ்சு26
அரபி28
ரஷ்யன்33
போர்த்துகீசு26
இந்தோனேசியா26
ஜெர்மன்26