ராகேஷ் ஷர்மா (Rakesh Sharma) விண்வெளியில் பறந்த முதல் இந்தியராவார்.

1949, ஜனவரி, 13 – அன்று, விண்வெளி வீரரான ராகேஷ் சர்மா, பஞ்சாப் மாநிலத்திலுள்ள பாட்டியாலா என்னும் ஊரில் பிறந்தார்

ராகேஷ் ஷர்மா விண்வெளிக்குச் சென்ற 128-வது மனிதராவார்.

இவர், 7 நாள் 21 மணி நேரம் 40 நிமிடங்கள் விண்வெளியில் தங்கியிருந்தார்.

இந்திய விண்வெளி வீரரான ராகேஷ் சர்மா விண்வெளிக்கு சென்றார். .

மேலும் இவர் விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் இந்தியர் ஆவார்.