ராகேஷ் ஷர்மா (Rakesh Sharma) விண்வெளியில் பறந்த முதல் இந்தியராவார்.

1949, ஜனவரி, 13 – அன்று, விண்வெளி வீரரான ராகேஷ் சர்மா, பஞ்சாப் மாநிலத்திலுள்ள பாட்டியாலா என்னும் ஊரில் பிறந்தார்

ராகேஷ் ஷர்மா விண்வெளிக்குச் சென்ற 128-வது மனிதராவார்.

இவர், 7 நாள் 21 மணி நேரம் 40 நிமிடங்கள் விண்வெளியில் தங்கியிருந்தார்.

இந்திய விண்வெளி வீரரான ராகேஷ் சர்மா விண்வெளிக்கு சென்றார். .

மேலும் இவர் விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் இந்தியர் ஆவார்.
சிந்து சமவெளி நாகரிகம் (கி.மு. 3000 – கி.மு. 2500)

மகாவீரர் (கி.மு. 599 – கி.மு. 527)

கௌதம புத்தர் (கி.மு. 563 – கி.மு. 483)
கி.பி. 1201 முதல் கி.பி 1500 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1501 முதல் கி.பி 1700 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1701 முதல் கி.பி 1800 ஆண்டு வரைகி.பி. 1801 முதல் கி.பி 1850 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1851 முதல் கி.பி 1900 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1901 முதல் கி.பி 1951 ஆண்டு வரை


கி.பி. 1951 முதல்புதிய கற்காலம்


சங்ககால தமிழ் புலவர்கள்

கம்பர் (கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டு)