கால்பந்து11
கிரிக்கெட்11
ஹாக்கி11
கோகோ9
பேஸ்பால்9
கபடி7
Water Pole7
வாலிபால்6
கூடைப்பந்து5
டென்னீஸ்1 (அ) 2