1592, ஜனவரி, 05 – அன்று, இந்தியாவில் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னராகத் திகழ்ந்த ஷாஜகான் இன்றைய பாகிஸ்தானின் லாகூரில் பிறந்தார்.

இவருடைய இயற்பெயர் ஹாபுதீன் முகமது ஹாஜகான்.

1627 – ஆம் ஆண்டு, இவருடைய தந்தை இறந்ததை தொடர்ந்து முகலாய பேரரசின் மன்னராக அரியணை ஏறினார்.

ஷாஜகான் எழுப்பிய நினைவுச் சின்னங்களில் தாஜ்மஹால் மிகவும் பிரபலமானது.

இது, இவருடைய மனைவி மும்தாஜின் நினைவாக கட்டப்பட்டது.

7 உலக அதிசயங்களில் ஒன்று ஆகும்.

433 ஈரோஸ் என்ற சிறுகோள் மீதுள்ள ஒரு நிலக்குழிக்கு ஷாகானின் நினைவாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

1666, ஜனவரி, 22 – அன்று, ஷாஜகான் மறைந்தார்.