தலைநகரம் – புடாபெஸ்ட் (Budapest)

மொழி – ஹங்கேரியம்

ஆட்சிமுறை – நாடாளுமன்ற குடியரசு

பரப்பளவு – 93,030 சதுர கிலோ

நாணயம் – போரின்ட் (Forint) (HUG)

தொலைபேசி அழைப்புக்குறி +36

இணையக்குறி .hu

1686, செப்டம்பர், 02 – அன்று, விடுதலை அடைந்தது.

1956, செப்டம்பர், 23 – அன்று ஹங்கேரியன் புரட்சியானது, மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்துடன் அதன் தலைநகரான புடாபெஸ்ட் (Budapest) இல் தொடங்கியது.

1989, அக்டோபர், 23 – அன்று ஹங்கேரியின் மூன்றாம் குடியரசு உதயமானது.

2004, மே, 01 – அன்று ஹங்கேரியானது, ஐரோப்பிய யூனியனில் இணைந்தது.

2012, ஜனவரி, 01 – அன்று ஹங்கேரி நாட்டின் புதிய அரசியலமைப்புச் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.


ஆசியா


ஐரோப்பா


ஆப்ரிக்கா


வட அமெரிக்கா


தென் அமெரிக்கா


ஆஸ்திரேலியா


அண்டார்டிகா