ஏப்ரல், 23 அன்று, ரோமியோ ஜூலியட்டைப் படைத்த வில்லியம் ஷேக்‌ஸ்பியர் மறைந்தார்.