டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த ஓலி கிறிஸ்டியன்சென் ரோமர் ஒளியின் வேகத்தை அளவியல் முறையில் முதலில் கண்டறிந்தார்.