அக்டோபர், 19 – காச நோய்க்கான (Streptomcin) மருந்து Rutgers University இல் பிரித்தெடுக்கப்பட்டது.

பஞ்சாப் துயரச்சம்பவம் நடைபெற்றது.

இந்திய பொதுவுடைமை கட்சியால் விவசாய சங்கம் தொடங்கப்பட்டது.

அக்டோபர், 9 – சீமன் விளைவைக் கண்டுபிடித்த பீட்டர் சீமன் (Pieter Zeeman) மறைந்தார்.