ஆம்புலன்ஸ் – 108

தீயணைப்பு – 101

காவல் உதவி – 100

குழந்தை தொடர்பான உதவிக்கு – 1098

பெண்களின் உதவிக்கு – 1091

சைபர் கிரைம் – 1930