உலகில் இதுவரை நடைபெற்ற போர்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

ஆண்டுபோர்இடம்குறிப்பு
1191முதல் தரெயின் போர்பிருதிவிராசருக்கும் முகமது கோரிக்கும் இடையே நடைபெற்றது

1746-1748முதல் கர்நாடக போர்
1749-1754இரண்டாம் கர்நாடக போர்ஹைதராபாத்ஹைதராபாத் மற்றும் ஆற்காட்டை கைப்பற்ற ஆங்கிலேய படைகளுக்கும் ஹைதராபாத் நிஜாம் முஜாபர் ஜங்க், ஆற்காடு நவாப் சந்தா சாகிப் மற்றும் பிரெஞ்ச் கிழக்கிந்திய கம்பெனயின் கூட்டுப் படைகளுக்கும் இடையே நடைபெற்றது.
1749ஆம்பூர் போர்ஆம்பூர்
1751ஆற்காட்டு போர் ஆற்காடுடூப்ளே தலைமையிலான பிரெஞ்சு படைகள் தோற்றது.
1756 – 1763 மூன்றாம் கர்நாடகப் போர்
1757பிளாசிப் போர்வங்காளம்நவாப் சிராச் உத் தவ்லாவிற்கும் இடையே நடைபெற்ற ஒரு போராகும். இதில் கிழக்கிந்திய நிறுவனம் வெற்றி பெற்று வங்காளத்தைக் கைப்பற்றியது. இவ்வெற்றியே இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி தோன்றியதன் முதல் படியாகக் கருதப்படுகிறது. 
1764பக்‌ஸார் போர்பீகார்சர் ஹெக்டர் மன்ரோ தலைமையிலான பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் படைகள் முகலாயப் பேரரசர் இரண்டாம் ஷா ஆலம், அயோத்தி நவாப், வங்காள நவாப் ஆகியோரின் கூட்டணிப் படைகளை வென்றன.
1767 – 1769முதலாம் ஆங்கிலேய-மைசூர் போர் நடைபெற்றது.
1775 1782முதலாம் ஆங்கிலேய – மராட்டியப் போர்
1780இரண்டாம் ஆங்கிலேய-மைசூர் போர் நடைபெற்றது.
1790 – 1792 மூன்றாம் ஆங்கிலேய-மைசூர் போர் நடைபெற்றது.
1799நான்காம் ஆங்கிலேய-மைசூர் போர் நடைபெற்றது.

1912முதல் பால்கன் போர்
1919முதல் உலகப்போர்ஐரோப்பிய நாடுகள்பிரான்ஸில் நடைபெற்ற அமைதி மாநாட்டின் மூலம் முடிவுக்கு வந்தது.
1970, ஜனவரி, 12உள்நாட்டுப் போர்நைஜீரியாமுடிவுக்கு வந்தது.

2022, பிப்பரவரி, 20உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போரை தொடங்கியதுஊக்ரைன்உக்ரைன் ஐரோப்பிய யூனியில் இனைவது ரஷ்யாவிற்கு பின்னாளில் பாதிப்பு ஏற்படகூடும் என கருதியதால் இப்போர் தொடுக்கப்பட்டது.