• ஆந்தை அலறும்
 • கூகை குழறும்
 • காகம் கரையும்
 • மயில் அகவும்
 • குயில் கூவும்
 • கோழி கொக்கரிக்கும்
 • கிளி பேசும்
 • வண்டு முரலும்
 • புறா குனுகும்
 • சேவல் கூவும்
 • நாய் குரைக்கும்
 • நரி ஊளையிடும்
 • புலி உறுமும்
 • சிங்கம் முழங்கும்
 • எருது எக்காளமிடும்
 • யானை பிளிறும்
 • குதிரை கனைக்கும்
 • எலி கீச்சிடும்
 • ஆடு கத்தும்
 • குரங்கு அலப்பும்