துறைமுகத்தின் பெயர்கடற்கரைஇடம்
கண்டிலாமேற்கு கடற்கரை, அரபிக்கடல்குஜராத், இந்தியா
பாரதீப்கிழக்கு கடற்கரை, வங்காள விரிகுடாஒடிசா, இந்தியா
JNPTமேற்கு கடற்கரை, அரபிக்கடல்மகாராஷ்டிரா, இந்தியா
மும்பைமேற்கு கடற்கரை, அரபிக்கடல்மகாராஷ்டிரா, இந்தியா
விசாகப்பட்டினம்கிழக்கு கடற்கரை, வங்காளவிரிகுடாஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா
சென்னைகிழக்கு கடற்கரை, வங்காளவிரிகுடா தமிழ்நாடு, இந்தியா
கொல்கத்தாகிழக்கு கடற்கரை, வங்காளவிரிகுடா மேற்கு வங்களாம், இந்தியா
மங்களூர்மேற்கு கடற்கரை, அரபிக்கடல்கர்நாடகா, இந்தியா
தூத்துக்குடிகிழக்கு கடற்கரை, வங்காளவிரிகுடா தமிழ்நாடு, இந்தியா
மார்முகவ்மேற்கு கடற்கரை, அரபிக்கடல்கோவா, இந்தியா
கொச்சிமேற்கு கடற்கரை, அரபிக்கடல்கேரளா, இந்தியா
கிருஷ்ணப்ணம் துறைமுகம்கிழக்கு கடற்கரை, வங்காளவிரிகுடா ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா
எண்ணூர்கிழக்கு கடற்கரை, வங்காளவிரிகுடா தமிழ்நாடு, இந்தியா
நாகப்பட்டினம்கிழக்கு கடற்கரை, வங்காள விரிகுடாதமிழ்நாடு, இந்தியா