நோர்வே அல்லது நார்வே (Norway) ஐரோப்பாவில் ஸ்கன்டிநேவிய தீபகற்பத்தின் மேற்குப்பகுதியில் அமைந்துள்ள நாடாகும்.

இது அதிகாரபூர்வமாக நோர்வே இராச்சியம் என அழைக்கப்படுகிறது.

இந்நாடு வடக்கே ஆர்க்டிக் பெருங்கடல், மேற்கே நோர்வே கடல், தெற்கே வட கடல் என்பவற்றையும், சுவீடன், பின்லாந்து, ரஷ்யா என்பவற்றுடன் நில எல்லைகளையும் கொண்டுள்ளது.

நோர்வே அகலம் குறைந்த நீளமான வடிவத்தையுடைய நாடாகும். நோர்வேயின் நீளமான கரையோரப் பகுதிகள் வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை நோக்கியதாய் இருப்பதுடன், புகழ்பெற்ற கடல்நீரேரிகளையும் கொண்டுள்ளது.

நாட்டின் வடமேற்குப் பகுதியிலுள்ள யான் மாயன் தீவானது, நோர்வேயின் பிரதான நிலப்பரப்பின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுவதுடன், ஐஸ்லாந்து கடலை நோக்கி அமைந்த எல்லையைக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் சுவால்பார்ட் எனப்படும் தீவுக் கூட்டமானது யான் மாயன் போலவே, நோர்வே இராச்சியத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்பட்டாலும், சுவால்பார்ட் உடன்படிக்கையின் எல்லைக்குட்பட்டு, நோர்வேயின் அரசுரிமைக்கு கீழ் இயங்குகின்றது.

இங்கே சுரங்கத் தொழில் செய்யும் இரசிய மக்களும் வசிக்கின்றனர்.

நள்ளிரவு சூரியன் பூமி என அழைக்கப்படும் நாடு நார்வே ஆகும்.