நூலகம்இடம்உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு
சரசுவதி மஹால் நூலகம்தஞ்சை1820
அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடி நூலகம்சென்னை1829
கன்னிமார் நூலகம்சென்னை1869
சென்னைப் பல்கலைக்கழக நூலகம்சென்னை1907
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக நூலகம்சிதம்பரம்1929
டாக்டர் உ.வே.சா நூலகம்சென்னை1947
மறைமலை அடிகளார் நூலகம்சென்னை1958
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக நூலகம்மதுரை1966
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன நூலகம்சென்னை1970
தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழக நூலகம்தஞ்சை1981