1. திருமூலர்
 2. போகர்
 3. கருவூர்சித்தர்
 4. புலிப்பாணி
 5. கொங்கணர்
 6. மச்சமுனி
 7. வல்லப சித்தர் என்னும் சுந்தரானந்தர்
 8. சட்டைமுனி சித்தர்
 9. அகத்தியர்
 10. தேரையர்
 11. கோரக்கர்
 12. பாம்பாட்டி சித்தர்
 13. சிவவாக்கியர்
 14. உரோமரிசி
 15. காகபுசுண்டர்
 16. இடைக்காட்டுச் சித்தர்
 17. குதம்ப்பைச் சித்தர்
 18. பதஞ்சலி சித்தர்
 19. புலத்தியர்
 20. திருமூலம் நோக்க சித்தர்
 21. அழகண்ண சித்தர்
 22. நாரதர்
 23. இராமதேவ சித்தர்
 24. மார்க்கண்டேயர்
 25. புண்ணாக்கீசர்
 26. காசிபர்
 27. வரதர்
 28. கன்னிச் சித்தர்
 29. தன்வந்தரி
 30. நந்தி சித்தர்
 31. காடுவெளி சித்தர்
 32. விசுவாமித்திரர்
 33. கௌதமர்
 34. கமல முனி
 35. சந்திரானந்தர்
 36. சுந்தரர்
 37. காளங்கி நாதர்
 38. வான்மீகி
 39. அகப்பேய் சித்தர்
 40. பட்டினத்தார்
 41. வள்ளலார்
 42. சென்னிமலை சித்தர்
 43. சதாசிவப் பிரம்மேந்திரர்
 44. ராமகிருஷ்ணர், சாரதாதேவியார்
 45. ராகவேந்திரர்
 46. ரமண மகரிஷி
 47. குமரகுருபரர்
 48. நடன கோபால நாயகி சுவாமிகள்
 49. ஞானானந்த சுவாமிகள்
 50. ஷீரடி சாயிபாபா
 51. சேக்கிழார் பெருமான்
 52. ராமானுஜர்
 53. பரமஹம்ச யோகானந்தர்
 54. யுக்தேஸ்வரர்
 55. ஜட்ஜ் சுவாமிகள்
 56. ஆதி பராசக்தி திருகோவிலில் 21 சித்தர்களின் ஜீவ சமாதிகள் உள்ளன
 57. கண்ணப்ப நாயனார்
 58. சிவப்பிரகாச அடிகள்
 59. குரு பாபா ராம்தேவ்
 60. ராணி சென்னம்மாள்
 61. பூஜ்ய ஸ்ரீ சித்த நரஹரி குருஜி
 62. குழந்தையானந்த சுவாமிகள்
 63. முத்து வடுகநாதர்
 64. இராமதேவர்
 65. அருணகிரிநாதர்
 66. பாடக்சேரி தவத்திரு இராமலிங்க சுவாமிகள்
 67. மௌன சாமி சித்தர்
 68. சிறுதொண்டை நாயனார்
 69. ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள்
 70. வல்லநாட்டு மகாசித்தர்
 71. சுப்பிரமணிய சித்தர்
 72. சிவஞான பாலசித்தர்
 73. கம்பர்
 74. நாகலிங்க சுவாமிகள்
 75. அழகர் சுவாமிகள்
 76. சிவஞான பாலைய சுவாமிகள்
 77. சித்தானந்த சுவாமிகள்
 78. சக்திவேல் பரமானந்த குரு
 79. ஸ்ரீராம் பரதேசி சுவாமிகள்
 80. அக்கா சுவாமிகள்
 81. மகான் படே சுவாமிகள்
 82. கம்பளி ஞானதேசிக சுவாமிகள்
 83. பகவந்த சுவாமிகள்
 84. கதிர்வேல் சுவாமிகள்
 85. சாந்த நந்த சுவாமிகள்
 86. தயானந்த சுவாமிகள்
 87. தஷிணாமூர்த்தி சுவாமிகள்
 88. ஞானகுரு குள்ளச்சாமிகள்
 89. வேதாந்த சுவாமிகள்
 90. லஷ்மண சுவாமிகள்
 91. மண்ணுருட்டி சுவாமிகள்
 92. சுப்பிரமணிய அபிநய சச்சிதானந்த பாரதி சுவாமிகள்
 93. யோகி ராம் சுரத்குமார் (விசிறி சுவாமிகள்)
 94. கோட்டூர் சுவாமிகள்
 95. தகப்பன் மகன் சமாதி
 96. நாராயண சாமி அய்யா சமாதி
 97. போதேந்திர சுவாமிகள்
 98. அவதூர ரோக நிவர்தீஸ்வரர் சுவாமிகள்
 99. வன்மீக நாதர்
 100. தம்பிக்கலையான் சித்தர்
 101. மெய்வரத் தம்பிரான் சுவாமிகள்
 102. குகை நாச்சியார் மகான்
 103. வாலைகுருசாமி
 104. பாம்பன் சுவாமிகள்
 105. குமாரசாமி சித்தர் சுவாமிகள்
 106. பெரியாழ்வார் சுவாமிகள்
 107. மாயம்மா
 108. பரமாச்சாரியார்.

ராணி சென்னம்மாள், மாயம்மா என்ற பெயர்கள் பெண் சித்தர்களை குறிக்கின்றன. அதனால் பெண் சித்தர்களும் உலகில் மகிமை புரிந்திருக்கின்றனர்


சமய குரவர்கள்

திருஞானசம்பந்தர்

திருநாவுக்கரசர்

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்

மாணிக்கவாசகர்

சைவம் வளர்த்தோர்

சேக்கிழார்

திருமூலர்

அருணகிரிநாதர்

குமரகுருபரர்


12 ஆழ்வார்கள்

பொய்கையாழ்வார்

பூதத்தாழ்வார்

பேயாழ்வார்

திருமழிசை ஆழ்வார்

நம்மாழ்வார்

மதுரகவி ஆழ்வார்

குழசேகராழ்வார்

பெரியாழ்வார்

ஆண்டாள் நாச்சியார்

தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார்

திருப்பாணாழ்வார்

திருமங்கையாழ்வார்


சித்தர்கள்

திருமூலர்

இராமதேவர்

கும்பமுனி

இடைக்காடர்

தன்வந்திரி

வான்மீகி

கமலமுனி

போகநாதர்

குதம்பைச் சித்தர்

மச்சமுனி

கொங்கணர்

பதஞ்சலி

நந்திதேவர்

போதகுரு

பாம்பாட்டிச் சித்தர்

சட்டைமுனி

சுந்தரானந்த தேவர்

கோரக்கர்

அகப்பேய் சித்தர்

அழுகணிச் சித்தர்

ஆதிநாதர் வேதாந்தச் சித்தர்

சதோகநாதர்

இடைக்காட்டுச் சித்தர்

புண்ணாக்குச் சித்தர்

ஞானச்சித்தர்

மௌனச் சித்தர்

பாம்பாட்டிச் சித்தர்

கல்லுளி சித்தர்

கஞ்சமலைச் சித்தர்

நொண்டிச் சித்தர்

விளையாட்டுச் சித்தர்

பிரமானந்த சித்தர்

கடுவெளிச் சித்தர்

சங்கிலிச் சித்தர்

திரிகோணச்சித்தர்


வான்மீகர்

பதஞ்சலியார்

துர்வாசர்

ஊர்வசி

சூதமுனி,

வரரிஷி

வேதமுனி

கஞ்ச முனி

வியாசர்

கௌதமர்


காலாங்கி

கமலநாதர்

கலசநாதர்

யூகி

கருணானந்தர்

போகர்

சட்டைநாதர்

பதஞ்சலியார்

கோரக்கர்

பவணந்தி

புலிப்பாணி

அழுகணி

பாம்பாட்டி

இடைக்காட்டுச் சித்தர்

கௌசிகர்

வசிட்டர்

பிரம்மமுனி

வியாகர்

தன்வந்திரி

சட்டைமுனி

புண்ணாக்கீசர்

நந்தீசர்

சப்த ரிஷிகள்.

அகப்பேய்

கொங்கணவர்

மச்சமுனி

குருபாத நாதர்

பரத்துவாசர்

கூன் தண்ணீர்

கடுவெளி

ரோமரிஷி

காகபுசுண்டர்

பராசரர்

தேரையர்

புலத்தியர்

சுந்தரானந்தர்

திருமூலர்

கருவூரார்

சிவவாக்கியர்

தொழுகண்

பால சித்தர்

ஶ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள்

நவநாதர் (அ. சத்ய நாதர், ஆ. சதோக நாதர், இ. ஆதி நாதர், ஈ. அனாதி நாதர், உ. வகுளி நாதர், ஊ. மதங்க நாதர், எ. மச்சேந்திர நாதர், ஏ. கஜேந்திர நாதர், ஐ. கோரக்க நாதர்)

அஷ்ட வசுக்கள்

காரைக்கால் அம்மையார்ஆலய அதிசயங்கள்

உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அல்லது தெரியாமலிருக்கலாம்

அர்த்த சாஸ்திரத்தில் இருந்து சில கருத்துகள்

மிக உயரமான விமானத்தை உடைய தமிழக கோயில்கள்

மரண தீட்டைப் பற்றிய பொது விதிமுறைகள்

தெய்வங்களை பீடத்தில் அசையாமல் நிறுத்தும் `அஷ்ட பந்தன மருந்தில்’ என்னென்ன சேர்ப்பார்கள்?

பைரவர் வழிபாடு

தேங்காய் சகுணம்

விருட்சங்களும் தெய்வீக சக்திகளும்

அமாவாசையன்று வாசலில் ஏன் கோலம் போடக் கூடாது?

சிவ சுதந்திரம்

கடவுள் நம்மிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்?

தர்மத்தின் மதிப்பு என்ன?

தீட்டு என்கிறார்கள் இதன் உண்மையான அர்த்தங்கள் என்பது என்ன..?

108 சித்தர்களின் பெயர்கள்

பல இந்துக்கள் கூட அறியாத இந்து கடவுள்களின் அற்புதங்கள்

ஏழு சக்கரங்களும், விளக்கமும்

எந்த கடவுளை வணங்குவது

கோவிலில் செய்யக் கூடாதவை

எதை விட்டுவிட வேண்டும்?

அனுமனின் திருமணக்கோலம்

மகாளய பட்சம் என்றால் என்ன?

அன்னதானத்தின் சிறப்பை கர்ணன் உணர்ந்த மகாபாரதக் கதை

தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷியின் பொன்வரிகள்

பிராணாயாம விதிமுறைகள்

கோவில்களில் ஏன் புறாக்கள் வளர்க்கப்படுகின்றது?

விளக்கேற்றக் கூடாத எண்ணெய்கள்

சூட்சும சக்தி

274 சிவாலயங்களுக்கு செல்வதற்கான குறிப்புகளை கொண்டது இப்பதிவு

63 நாயன்மார்களின் வரலாற்றுச் சுருக்கம்

மகான் அகத்தியர் தன்னுடைய நூலில் சொன்ன மரணத்தைப்பற்றிய அபூர்வ ரகசியம்

அமாவாசையை பற்றிய சில தெய்வீக விளக்கங்கள்

ஆடி அமாவாசைதிருத்தலம்
விநாயகர்:நாயன்மார்கள்