ஆஸ்திரிய தலைநகர், வியன்னாவில் நிறுவப்பட்ட சோஹன்பிரம் மிருகக்காட்சி சாலையானது, மிகப் பழமையான மிருகக்காட்சி சாலையாகும்.