மே, 09 – அன்று, இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் கோபாலகிருஷ்ன கோகலே அவர்கள் பிறந்தார்.

தாதாபாய் நௌரோஜி அவர்கள் லண்டனில், ‘கிழக்கிந்திய கழகம்’ (East Indian Association) – யை தோற்றுவித்தார்.