ஜனவரி, 12 – முதல் முறையாக தூர இடத்துக்கான வானொலி செய்தி பிரான்ஸின் ஈபிள் கோபுரத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டது.

அக்டோபர், 2 – தினமலர் நாளிதழின் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையா பிறந்தார்.

ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் ஹாக்கி விளையாட்டு சேர்க்கப்பட்டது.